Oct 19 2016

Vill du vara med och bygga vidare Landskrona?

Engagera dig med oss och kom in med dina tankar, idéer och önskningar.

14646733_10154434661123819_884412334_o

Vill du bli medlem?
Vill du vara en del av ett diskussionsforum?
Vill du bli en röst för staden?

Kontakta oss.
emil.tingstrom@gmail.com

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/vill-du-vara-med-och-bygga-vidare-landskrona/

Oct 06 2016

Treklövern firade 10 år i september

Det var stort kalas på Rådhustorget lördagen den 24e september.
Treklövern firade framgångarna under de senaste 10 år i kommunen.
Stort tack alla ni som kom och ni som hjälpte till. 

Under firandet bjöds det på 400 tårtbitar, 350 koppar kaffe, 140 glas saft, oräkneliga karameller och massor av ballonger.
Vid 11:30 tog festen en paus för att lyssna på paneldebatten mellan de tre kommunalråden Birgitta, Torkild och Mikael. Det var intressant och spännande med inslag av humor och kalaskänsla.

Här kan ni se en liten hopklippt film från kalaset.

 

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/treklovern-firade-10-ar-i-september/

Jun 21 2016

Moderaterna presenterar nya förtroendevalda

Den moderata kommunfullmäktigegruppen i Landskrona har utsett nya förtroendevalda. Sven Persson tillträder rollen som vice ordförande i Teknik- och servicenämnden och Peder Keiller Alberoth tar plats som ersättare i Kommunfullmäktige.

Johanna Kyander flyttar till Lund. Detta innebär också att hon lämnar landskronapolitiken och sina kommunala förtroendeuppdrag i staden.
Som ett resultat av detta ersätter Sven Persson, i samband med kommunfullmäktige imorgon den 22 juni, henne i rollen som vice ordförande i Landskronas Teknik- och servicenämnd. Eftersom Johanna också lämnar Landskrona Kommunfullmäktige blir nuvarande ersättaren Peder Weibull ordinarie ledamot och Peder Keiller Alberoth tar plats som ny ersättare.

Vi är glada över att ha fått del av Johannas politiska engagemang under några år. Johanna är en tydlig och erfaren politiker som haft ett stort engagemang både för den moderata förening och sina kommunala uppdrag. Vi önskar henne stort lycka till både privat och politiskt när hon nu flyttar tillbaka till Lund där hon fått en stor möjlighet inom sitt arbete i skolvärlden säger Birgitta Persson, moderat kommunalråd.

Några ord om personerna:
Sven Persson
Tidigare vd för Rohm and Haas Nordiska AB i Landskrona och DOW Sverige AB.
Som yrkesverksam i Landskrona sedan tidigt 80-tal och boende i staden de senast 20 åren tog Sven steget in i den formaliserade politiken efter valet 2014 som ersättare i Stadsbyggnadsnämnden. Den nya rollen som vice ordförande  i Teknik- och servicenämnden bjuder på många frågor där Svens mångåriga erfarenhet från industrin kommer väl till pass.

Peder Keiller Alberoth
Delägare i Svensk Kassabandsreklam.
Som ekonom och entreprenör, född och uppvuxen i Landskrona, har Peder stor erfarenhet från och engagemang i det lokala närings- och föreningslivet. Hans engagemang i Falcons innebandy och Landskrona Affärsnätverk (LAN) är de roller som kanske gjort honom mest synlig på hemmaplan. Peder är idag bl.a. styrelseledamot i Landskrona Hamn och var tidigare ersättare i Stadsbyggnadsnämnden.

Samtliga moderata företrädare finner du på http://landskronamoderaterna.se

 

För frågor kontakta:
Birgitta Persson (m), kommunalråd
076 – 168 94 88

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/moderaterna-presenterar-nya-fortroendevalda/

Jun 09 2016

Miljövänlig fjärrvärme i Häljarp

Vi moderater vill satsa mer på byarna. I Häljarp har sedan länge funnits ett mindre fjärrvärmenät för en del hus i Legoland. Det finns en mindre panna och en oljepanna som back-up. Nu ansluter vi detta nät till EVITA-ledningen mellan Landskrona och Lund samtidigt som en utbyggnad av fjärrvärme i Häljarp påbörjas på Tallvägen. Vår fjärrvärme är nu fossilfri och bygger på spillvärme och eldning av PTP (papper, trä och plast ) i Energiknuten, berättar Björn O Persson, ordförande i Landskrona Energi.

Fjärrvärme är ett hållbart alternativ. Ökar elpriset, så sjunker produktionskostnaden så valet är väldigt tryggt.

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/miljovanlig-fjarrvarme-i-haljarp/

Jun 09 2016

Landskrona ska ha Sveriges bästa IT-nät

1111
Tillgången till bra internet är snart en rättighet. Företagarna i Landskrona har gett IT-nätet i staden högsta betyg.
Vi räknas som etta i Sverige
– Björn O Persson, ordförande i Landskrona Energi.
Han berättar vidare: “Förutom en snabb utbyggnad av nätet, så har vi också byggt en modern serverhall. Vi arbetar nu intensivt med att få 100 % täckning för alla invånare i Landskrona 2018”.
Alla i Landskrona ska uppleva att vi är bäst i Sverige!

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/landskrona-ska-ha-sveriges-basta-it-nat/

Jun 08 2016

Landskronamoderaternas kommunfullmäktigegruppmöte måndagen den 13/6 kl 18.30

ALLA MEDLEMMAR ÄR ALLTID VÄLKOMNA!
Föredragningslista
 Mötets öppnande
1.                         Fastställande av föredragningslistan
2.                         Val av sekreterare
3.                         Val av justerare
4.                         Nästa fullmäktige
5.                         Fullmäktige 22/8 ???
6.                         Rapport från nämnder och styrelser
7.                         Kampanjaktiviteter under sommaren
8.                         Övriga frågor
9.                         Nästa möte
10.                       Mötets avslutande
11.                       Valfrågor KF-gruppen
 
Välkomna/ Björn

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/landskronamoderaternas-kommunfullmaktigegruppmote-mandagen-den-136-kl-18-30/

May 31 2016

Kommentarer från en moderat synvinkel efter kommunfullmäktige 30 maj.

31 maj, 2016

Igår var det kommunfullmäktige i Landskrona. Det innebar att kommunens 51 förtroendevalda ledamöter träffades i rådhuset för att debattera och fatta beslut om en rad frågor. En del mer kontroversiella och andra i det närmaste mest att betrakta som formalia.

Har du mer specifika frågor eller synpunkter, eller kanske vill engagera dig i någon speciell fråga, är du givetvis välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar

Birgitta Persson
Kommunalråd (m)
BIRGITTA.PERSSON@landskrona.se

 

De viktigaste frågorna som diskuterades på gårdagens möte var försäljningen av 1 225 lägenheter ur Landskronahems fastighetsbestånd, och inrättandet av ett tvätteri i kommunens regi för att skapa så kallade ”enkla jobb”.

Försäljning av Pilängen och Sandvången
Moderaterna  är positiva till att Landskronahem säljer områdena Sandvången och Pilängen till Stenafastigheter. Genom att sälja delar av beståndet förbättrar man Landskronahems totala ekonomi som idag är mycket ansträngd, men framför allt skapar man möjlighet att investera tungt i Karlslundsområdet som länge dragits med sociala problem.

Landskronahem får bra betalt för fastigheterna, vilket ju kommer både boende i Landskronahems kvarvarande bestånd och övriga kommuninvånare tillgodo, och vi är extra glada över att det var just företaget Stenafastigheter som presenterade det bästa budet. Stenafastigheter kan visa flera exempel från fastighetsinvesteringar där man, precis som i Landskrona, etablerat sig i områden där det krävs ett extra stort engagemang från bl.a. områdets fastighetsägare för att vända utvecklingen. I dessa områden har Stenafastigheter spelat en positiv och stor roll. Det tror vi de kommer att göra även här i Landskrona.

  • Stenafastigheter betalar en dryg miljard för Sandvången och Pilängen.
    I korta drag kommer pengarna att användas på följande sätt:
    Förstärkt underhåll för 100 miljoner kronor. Där ingår energieffektiviseringar, tillgänglighet för funktionshindrade, trygghet och säkerhet, samt ökad komfort.
  • Planerad nyproduktion i Häljarp och Borstahusen 270 miljoner kronor (dock är inga slutliga beslut fattade ännu):
  • Underhåll på Kopparängen och Silverängen för 360 respektive 188 miljoner kronor.


Vi skapar fler ”enkla jobb”

Vi måste bli fler som jobbar i Landskrona. Vi ska ha tydliga vägar ut ur bidragsberoendet. För att uppnå detta har Moderaterna, tillsammans med Liberalerna och Miljöpartiet, under en följd av år beslutat om och genomfört ett antal satsningar i Landskrona. Vi är dock överens om att vi måste göra ännu mer. Nu lägger vi en satsning på ”enkla jobb” till listan. Vi gör detta för att fler ska få en väg in på arbetsmarknaden och ut ur arbetslöshet. Vi gör det på ett okonventionellt sätt.

Arbetslösheten i Landskrona är hög. Både den sammantagna arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ligger över såväl Skåne- som rikssnittet. Utbildningsnivån i staden och, inte minst, migrationen gör att behovet av ”enkla jobb” är påtagligt. För att råda bot på detta krävs tillväxt och nyetableringar av företag i Landskrona. Till detta ska behovet av skarpa arbetsmarknadspolitiska åtgärder för dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden läggas.

En lagändring gör att anställda i hemtjänsten ska ha arbetskläder. För Landskronas del kommer detta att innebära mycket tvätt – närmare 1,7 ton per dag. För att skapa en marknad för enkla jobb har vi beslutat att pröva möjligheten att på egen hand tvätta stadens tvätt. Syftet är att människor, som idag står långt utanför arbetsmarknaden, bereds arbete och en fortsatt väg in i arbetslivet. Detta är ett arbetsmarknadspolitiskt projekt som drivs i tätt samarbete med arbetsförmedlingen. Det konkurrerar inte med befintlig privat tvätteriverksamhet, eftersom endast kommunens egen tvätt ska tvättas. Faller satsningen väl ut ska möjligheten att sälja verksamheten prövas. 

Det förtjänar att nämnas att det idag saknas privata alternativ på nära håll som kan klara dessa mängder tvätt. Miljönyttan med att tvätta lokalt är tydlig, då förslaget helt undviker långa lastbilstransporter av smutsiga och rena kläder från och till hemtjänsten.

Det är väl känt att det är lättare att gå vidare till ett annat jobb när man redan har ett arbete, istället för att söka jobb på bidrag. Idag gör Landskrona stad en lång rad insatser bl.a. anställningsprogram och olika former av praktikplatser. Resultaten av dessa åtgärder är goda men otillräckliga. Landskrona har ambition att på bred front, inom sina egna verksamheter, hitta olika former av enkla jobb för att vidga arbetsmarknaden för de av våra invånare som står långt från arbetsmarknaden.

Bidragsberoende och passivitet får aldrig bli ett alternativ.  Vårt mål är att bekämpa arbetslösheten. Den ska som första mål inte vara högre i Landskrona än den är i resten av Skåne eller Sverige.

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/kommentarer-fran-en-moderat-synvinkel-efter-kommunfullmaktige-30-maj/

May 18 2016

Kommunfullmäktigegruppmöte måndagen den 23 maj kl 18.00

ALLA MEDLEMMAR ÄR ALLTID VÄLKOMNA,

MEN DENNA GÅNG VILL VI HA FÖRANMÄLAN FÖR FIKA-BESTÄLLNING (maila bjorn.o.persson@tele2.se)

Mötet tillsammans med Liberalerna
PLATS:    ATTENDO, SEGERGATAN 54

18:00 – Gemensam fika

18:30 – Info av och diskussion med Stena fastigheter

20:00 – Intern M-grupp

Varmt välkomna

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/kommunfullmaktigegruppmote-mandagen-den-23-maj-kl-18-00/

May 10 2016

Björn Falk lämnar ordförandeposten i Ventrafiken, tack för bra arbete!

Björn Falk

Fullmäktige utsåg advokat Anders Persson, som arbetar just som konkursförvaltare, till ny ordförande i Ventrafiken efter Björn Falk som avsagt sig uppdraget. Det är enligt överenskommelsen i treklövern Moderaterna som väljer vem man vill ha på posten. Björn Falk var, och är, bosatt i Landskrona och har varit aktiv M-politiker i Region Skåne. Anders Persson är medlem i Moderaterna i Landskrona men har inga kommunpolitiska uppdrag.
Björn Falk kom till kommunala rederiet Ventrafiken i början av 2014. Han skulle då ta sig an det svårt krisdrabbade rederiet som när det blåste som värst hade ett konkurshot hängande över sig. Under de två år han varit ordförande har Ventrafiken skalat av och sålt ut delar av verksamheten och bolaget är numera hyfsat stabilt.
Vad är det bästa du gjort?
Det bästa är att bolaget nu fokuserar på vad det ska göra och inte ägnar sig åt en massa sidoverksamheter. Det betyder att bolaget blivit bättre på sin huvuduppgift och att det sparar pengar.
Ordförandebytet sker i samband med bolagsstämman 12 maj.
Källa: http://www.hd.se/2016-04-26
Vi önskar all lycka och välgång till Anders Persson/ M

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/bjorn-falk-lamnar-ordforandeposten-i-ventrafiken-tack-for-bra-arbete/

May 04 2016

Var med och påverka framtidens Skåne!

1111

Arbetsgruppen för jobb och företagande vill tillsammans med dig diskutera hur vi kan få fler i arbete och fler skånska företag att växa. Under kvällen kommer Cecilia Larsson VD på Rescued Fruits berätta om hur det är att starta företag via crowdfunding och hur det är att vara en pionjär i en av våra framtidsbranscher.
Värmt välkomna!

 

Datum: onsdag den 25 maj
Tid: kl 18.00
Plats: moderaternas kansli i Helsingborg (norra strandgatan 14)
Anmälan görs till: anna.jahnke@moderat.se senast den 23 maj

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/var-med-och-paverka-framtidens-skane/

Older posts «