Print this Page

Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Emil Tingström, Ordförande
Hans Raita , Vice ordförande

Ole Maathz, Ledamot
Ingrid Jerlsten, Ledamot
Ewa Löfvendahl , Ledamot
Martina Roslund, Ledamot
Jan-Åke Lindström, Ledamot
Harry Lönnebacke, Ledamot
Martin Ström, Ledamot

Självskrivna ledamöter

Carl Åhlander, MUF

Adjungerade ledamöter

Philip Arvidsson, MUF
Birgitta Persson, Kommunalråd

Björn Persson, gruppledare för KF


Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/styrelsen-2/