↑ Return to Våra politiker

Print this Page

Förtroendevalda 2014-2018

Moderaternas företrädare 2014-2018

Kommunstyrelsen
Birgitta Persson 1:e vice ordförande och kommunalråd birgitta.a.persson@moderat.se
Fredrik Erlandsson Ersättare
Omsorgsnämnd
Ingrid Jerlsten 1:e vice ordförande ingrid.jerlsten@moderat.se
Ole Maathz Ersättare ole-maathz@hotmail.se
Utbildningsnämnden
Johan Sten 1:e vice ordförande
Ingrid Jerlsten Ersättare
Stadsbyggnadsnämnden
Hans Raita Ledamot hans.raita@moderat.se
Sven Persson Ersättare sveniepersson@gmail.com
Individ- och familjenämnden
Bodil Möller Ordförande ingabodil.moller@bredband.net
Martina Roslund Ledamot martinaroslund@hotmail.se
Fritidsnämnden
Birgitta Persson Ordförande birgitta.a.persson@moderat.se
Peder Alberoth Ersättare peder.alberoth@keiller.se
Kulturnämnden
Jan-Åke Lindström Ledamot jdm@telia.com
 
Miljönämnden
Peder Weibull Ledamot peder.weibull@moderat.se
Johan Sten Ersättare johan.sten@home.se
Teknik- & Servicenämnden
Sven Persson Vice ordförande sveniepersson@gmail.com
John Kristoffersson Ledamot john.kristoffersson@brevboxen.se
Ewa Löfvendahl Ersättare
Räddningsnämnden
Lennart Söderberg Ledamot lennart.soderberg@bredband2.com
 
Valnämnden
Lennart Pettersson Ledamot lennart.pettersson@seniorpartners.se
Kommunrevisionen
 
Kommunfullmäktige
Björn O. Persson Gruppledare
Birgitta Persson Ledamot
Ingrid Jerlsten Ledamot
Peder Weibull Ledamot
Martina Roslund Ersättare

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/vara-politiker/fortroendevalda-2010-2014/