↑ Return to Våra politiker

Print this Page

Toppkandidater 2014

 

Erik Raita

Erik Raita – 1:a på den moderata kommunlistan

25 år, Civilekonom, Vilan

Jobben är mitt fokus. Kan vi skapa förutsättningar för fler jobb genom en skola i toppklass, ett näringslivsklimat med fokus på service och en välfärd som stöttar de som behöver det så är jag övertygad om att Landskrona är en stad med mycket att ge. Alla behövs i bygget av ett bättre Landskrona.

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Persson

Birgitta Persson – 2:a på den moderata kommunlistan

68 år, fd personlig assistent, Öster

Jag är en glad och positiv Landskrona bo. Med drygt 20 år av politiskt engagemang ser jag hellre till möjligheter än problem, de är till för att lösas.

Jag har ett rikt liv, många hobbyer. Jag läser gärna och håller mina papegojor väldigt kära. Jag bor på Öster.

En bra och varierande fritid och kultur är bra för Landskronas utveckling, bra för boendet och hälsan. Vi behöver fler invånare i arbete. Vi måste saluföra vår fantastiska stad ännu bättre!

 

 

 

 

 

 

Ingrid Jerlsten

Ingrid Jerlsten – 3:a på den moderata kommunlistan

70 år, fd enhetschef, Borstahusen

Två för mig viktiga frågor är:

  • En skola för alla – där varje elev blir sedd och får rätt stöd och undervisning. En skola med engagerade lärare under en professionell och beslutsam ledning.
  • Genom ett generöst erbjudande av praktikplatser skulle vi kunna skapa fler arbetstillfällen för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

 

 

 

 

Johanna Kyander

Johanna Kyander – 4:a på den moderata kommunlistan

50 år, fil mag, Öster

Landskrona – denna vackra småstad vid havet. Här skall historia flätas samman med moderna visioner. Här skall det finnas vilja och utrymme till utveckling för både individen, staden, företagen och för industrin. Landskrona skall, med sitt unika läge och fantastiska miljö, bli attraktivt för besökare, boende och företag.

 

 

 

 

 

 

Björn Persson

Björn Persson – 5:a på den moderata kommunlistan

69 år, civilingenjör, Häljarp

Moderat politik är att varje människa skall kunna välja och påverka sitt liv. Sedan kämpar jag lokalt för utveckling av näringsliv och miljö- och energifrågor. Fossilfri värme och el är genomfört. Solkarta kommer under sommaren. Ven och byarna får bredband och vi skall bli bland Sveriges bästa.

 

 

 

 

 

 

Peder Weibull

Peder Weibull – 6:a på den moderata kommunlistan

69 år, professor, Fröjdenborg

Ledamot i KF, ersättare i KS. Ordförande i Invest in Landskrona och Utvecklingsstiftelsen där jag arbetar för att förbättra förutsättningarna för näringslivet i Landskrona. Har medverkat till att etablera företagsinkubatorn LINC och att starta Uppstart Landskrona. Engagerad i miljöfrågor; ledamot av Miljönämnden.

 

 

 

 

 

 

 

Martina Roslund

Martina Roslund – 7:a på den moderata kommunlistan

19 år, studerande, Häljarp

Sedan början av mitt engagemang 2010, och än idag har jag brunnit för barn och ungdomar. Vikten i att de får den hjälp och den stimulans i skolan som de är värdiga samt att sysselsättning utanför skolan ska vara lättillgänglig. Vidare vill jag ge förstaväljarna en inblick i vår politik.

 

Permanent link to this article: http://landskronamoderaterna.se/vara-politiker/toppkandidater-2014/